OPATRENIA POČAS PODUJATÍ!

AKÉ ZÁKLADNÉ OPATRENIA NA VÁS ČAKAJÚ V DIVADLE. V zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa pred návštevou divadla od divákov nebude požadovať preukázanie sa platným negatívnym testom na koronavírus. Pri návšteve prosíme, dodržte nasledovné protiepidemické opatrenia: prekryté dýchacie cesty počas celej doby trvania podujatia dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy poskytnutie kontaktných údajov […]