MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Šafárikova č.20, 048 01 Rožňava OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE V súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  informuje o voľnom pracovnom mieste v Mestskom divadle ACTORES na pozíciu  ÚČTOVNÍČKA Kvalifikačné a odborné predpoklady: Charakteristika pracovného miesta: Požiadavky a kritéria: Výber uchádzača: Prihlášky uchádzačov musia […]