GASTRO GEMER FEST opäť po roku otvorí Rožňavské kultúrne leto

Mesto Rožňava, Mestské divadlo ACTORES, Reštaurácia 100P v spolupráci s ďalšími partnermi  pripravujú  zábavno-kulinárske podujatie vo varení pod názvom GASTRO GEMER FEST, ktorého II.ročník sa uskutoční 1.júla 2023 na Námestí baníkov v Rožňave a otvorí Rožňavské kultúrne leto. Podtitul podujatia nesie názov „jedlo spája“. A v tomto duchu sa pre tento ročník zvolili štyri záujmové skupiny, ktoré  budú tvoriť súťažné družstvá. Sú nimi základné školy, kultúra, šport a samospráva.  Pôjde o súťaž  vo varení jedál podľa vlastného výberu na danú tému  spojenú s degustáciou jedla pre verejnosť. Jedlá budú pripravené na spoločnú tému „Tradičná kuchyňa“, pričom organizátori zvolia rôznorodosť festivalového menu a každé družstvo bude pripravovať iný druh jedla.

Súťažné družstvá súťažia pod svojim zvoleným menom v počte 5 osôb.

Každé družstvo musí pripraviť okrem vzoriek pre porotu aj minimálne 200 degustačných porcií, ktoré budú poskytnuté verejnosti.

Začiatok súťaže je o 8:00 hod a vyhlásenie výsledkov o 13.00hod. Začiatok podávania degustačných porcií začne na pravé poludnie a bude prebiehať až do vypredania.

Súťažiť sa bude o 2 hlavné  ceny :
*CENA GASTRO FEST ROŽŇAVA (cena odbornej poroty)
*CENA DIVÁKA. Divácku cenu získa ten, kto dostane od divákov najviac hlasovacích mincí za najchutnejšie uvarené jedlo. Divácka cena zostáva majetkom víťazného súťažiaceho družstva. Mincu za najlepšie uvarené jedlo, môže udeliť ktorýkoľvek divák ktorémukoľvek družstvu.

Návštevníci podujatia môžu  hlasovať mincami, ktoré každý obdrží pri  zakúpení si Gemerského gastroša – platidla, ako formu úhrady za degustačné jedlo. Gemerský gastroš  – hodnota 1ks = 2EURÁ= 1 ochutnávková porcia. 50% z výťažku za kúpu GASTROŠov pôjde na charitatívne účely. Vybavenie Pediatrickej jedálne (stoly, stoličky, výzdoba prostredia pre deti) v Nemocnici sv.Barbory v Rožňave.

Divákov bude počas dňa zabávať energická maďarská hudobná formácia DYNAMITE DUDES. Moderátorskej taktovky sa ujme Stano Székely. Pre deti sú pripravené atrakcie, súťaže  a  maľovanie na tvár. V prípade zlého počasia sa podujatie uskutoční na Zimnom štadióne v Rožňave.