História

Profesionálne Mestské divadlo ACTORES Rožňava vzniklo v roku 1994 a jeho prvým predstavením bola autorská absurdná inscenácia Plot, ktorá divadlo preslávila nielen doma i v zahraničí. Doposiaľ divadlo vytvorilo vyše šesť desiatok inscenácií, ktorými oslovujeme deti, mládež i dospelé publikum.  Jeho dramaturgiu tvoria  rôznorodé produkcie od autorských inscenácií, komédie,  hudobné predstavenia, muzikály, diela svetových autorov, ocenené medzinárodné divadelné hity, rozprávky, pouličné performance,  až po inscenácie, kde texty komunikujú s divákom o vážnych a aktuálnych spoločenských otázkach.  V predstaveniach divadlo nezabúda aj na ostatné dôležité súčasti ako sú anglický jazyk, rozvoj fantázie, myslenia, estetického, umeleckého i kultúrneho cítenia. Okrem tradičných divadelných foriem Actores stále hľadá nové spôsoby vyjadrovania sa, reflektuje súčasné aktuálne divadelné trendy. Spolupracuje s poprednými osobnosťami: dramatikmi, režisérmi, hosťujúcimi hercami, scénografmi… Spomeňme niektoré tituly divadla (Šuflikári, Animus,  Fyzici, Čakanie na Godota, Sherlock Holmes, 39 stupňov, Franz W., Don Juan, Dni v daždi, Stanica Zoo, Laurin sklenený svet…)

Divadlo ukázalo, že profesionálne súbory s vlastným súborom nemusia zákonite sídliť len vo veľkých mestách. Počas svojej histórie sa ACTORES na Slovensku zaradilo do divadelnej obce, prezentovalo svoje predstavenia v zahraničí na rôznych medzinárodných festivaloch či podujatiach (Egypt, Kanada, Venezuela, Čile, Mexiko, Estónsko, Lotyšsko, Rumunsko, Srbsko, Česká republika, Poľsko, Belgicko, India, Maďarsko, Nemecko…)  a získalo niekoľko ocenení. Medzi nimi: Cenu za najlepšiu medzinárodnú produkciu, ocenenie za najlepšiu réžiu, hereckú cenu zahraničnej divadelnej kritiky za najoriginálnejšie herecké výkony, Ceny literárneho fondu za herecké i réžijné výkony. Divadlo je držiteľom Najvyššieho ocenenia Košického samosprávneho kraja  za rok 2019 a dvakrát získalo najvyššie mestské ocenenie CENA MESTA Rožňava.

Popri svojej hlavnej činnosti – manažovanie divadla a tvorby inscenácií – Actores zastrešuje aj rôzne kultúrne podujatia. Je organizátorom medzinárodných podujatí – medzinárodného džezového festivalu GemerJazzFest, ktorého sa zúčastnili hudobníci zo Slovenska, krajín V4 a USA. Druhým významným podujatím je medzinárodný festival alternatívnych divadiel TEMPUS ART, pričom cieľom bolo: dať priestor v Rožňave „divadlu a kultúrnej identite“, prilákať umelcov, divákov i odborné publikum do Rožňavy z rôznych kútov sveta a v neposlednom rade inšpirovať  miestnych návštevníkov k stretnutiam a diskusiám. Okrem toho Actores uskutočnilo medzinárodný divadelný festival DVAJA – medzinárodný festival inscenácií dvoch hercov. Svojou činnosťou divadlo zviditeľňuje mesto, krajinu a vlastnú organizáciu. Zároveň zvyšuje kvalitu života nielen miestnej komunity.

Prezentácia divadla v zahraničí:

2021
2021

FIAT – Podgorica – ČIERNA HORA  – Festival of International Alternative Theatre (inscenácia Franz W.) – Cena za Najlepší mužský herecký výkon – Róbert Kobezda za postavu FRANZ W.

2020
2020
KOPŘIVA, Medzinárodný divadelný festival, Kopřivnice, Česká republika (Sherlock Holmes)
2019
2019
Petrovské divadelné dni, Báčsky Petrovec, SRBSKO (Ďurošík)
2016
2016
Petrovské divadelné dni, Báčsky Petrovec, SRBSKO (39 Stupňov)
2016
2016
KOPŘIVA, Medzinárodný divadelný festival, Kopřivnice, Česká republika (Dni v daždi)
2015
2015
KOPŘIVA, Medzinárodný divadelný festival, Kopřivnice, Česká republika (39 Stupňov)
2014
2014
EUROPA FEST, Medzinárodný festival, Berlín, Nemecko (Sally a Max)
2012
2012
DIAF, Medzinárodný festival umenia, New Delhi, INDIA (THE FAMILY)
2012
2012
International Festival of Short Play Theatre, Oradea, Rumunsko (THE FAMILY)
2009
2009
Medzinárodný divadelný festival CRASH, Klodzko, Poľsko (STRETNÚŤ…)
2006
2006
I. Medzinárodný festival “The Neighbours” (Susedia), Lublin, Poľsko
2005
2005
XVII. Medzinárodný festivale experimentálnych divadiel, Káhira, Egypt (PLOT)
2003
2003
XIV. Medzinárodný festival divadiel sveta, Puerto Montt, Chile (ANIMUS) + turné po Chile
2003
2003

Slovensko – Nemecký festival, Kolín, Nemecko (ŠUFLIKÁRI)

2003
2003
v divadle SALONG, Tallin, Estónsko (ŠUFLIKÁRI)
2003
2003
v divadle SKATUVE Riga, Lotyšsko (ŠUFLIKÁRI)
2001
2001
Medzinárodný divadelný festival “Na hranici”, Český Tešín, Česká republika (PLOT)
2001
2001
Interkontinentálny festival svetových kultúr, Cd. Victoria, Tamaulipas, MEXIKO (ANIMUS)
1999
1999
PRAŽSKE QUADRIENNALE ’99, Praha, Česká republika uvedenie predstavenia ANIMUS na výstave scénografie a divadelnej architektúry
1998
1998
FIESTA ’98 – International theatre festival, Caracas, Venezuela (Veľká cena diváka “PLOT”)
1998
1998
LITF’98 – Liverpool international theatre festival, Liverpool, Nova Scotia, Kanada (Cena za najlepšiu medzinárodnú produkciu “PLOT”, cena za najlepšiu réžiu, cena kritiky za herecké výkony)
1997
1997
Prázdniny v Telči, Česká republika
1995
1995
Festival FABULEUS ’95 – international theater festival voor jongeren, Leuven, Belgicko