• Domov
  • Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Mestské divadlo ACTORES Rožňava zhromažďuje,  spracúva  a  používa  osobné  údaje  v súlade s:

Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Mestské divadlo ACTORES Rožňava je :

osobnyudaj.sk, s.r.o., so sídlom DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice

Zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod skráteným názvom GDPR.

Kontakt na zodpovednú osobu:

tel. kontakt: +421 915 751 058

e-mail: bendik@osobnyudaj.sk

Informovanie o právach dotknutých osôb a spracovaní osobných údajov

www.osobnyudaj.sk

Redakčný systém osobnyudaj.sk nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje.

Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

Registrácia užívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému newsletter správcom portálu

Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií

V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava násilným spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru – mesto/obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, prevádzkovateľ sa od takto zozbieraných informácii dištancuje.

Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.