• Domov
  • Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Mestské divadlo ACTORES Rožňava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.actores.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.actores.sk

 

Stav súladu

a) Toto webové sídlo je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 5.6.2023

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané a posúdené treťou stranou a to firmou VIP digital. s.r.o.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 02.09.2022

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

Mestské divadlo ACTORES Rožňava má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti.

 

Kontakt na Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Šafáriková 20

048 01 Rožňava

E-mail: actores@actores.sk

Tel.: +421 58 7329623

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk