Kontakt

Šafárikova 20
048 01 Rožňava, SR
Tel.: +421 58 7329623
Mobil.: +421 905 560 526
Email: actores@actores.sk
divadloactores@gmail.com
Pokladňa: +421 917 676 223

Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Šafárikova 20
04801 Rožňava

IČO: 31299695
DIČ: 2021528146
Bankové spojenie IBAN:
SK56 0200 0000 0013 4410 1555

Občianske združenie Actores
Šafárikova 20
04801 Rožňava

IČO: 31298141
DIČ: 2021621052
Bankové spojenie IBAN:
SK10 0200 0000 0020 7496 5955

Manažment:
+421 905 440 335

+421 905 560 526

Manažment hosťujúcich produkcií v našom divadle:
+421 905 440 335

Ekonóm: +421 58/73 29 623