Mgr.Art. Tatiana Masníková

Riaditeľka divadla a režisér

Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art.

Herec a umelecký šéf

Attila Bocsárszky

Herec

Beáta Laššanová

Ekonóm

Martin Mihok

Technik

Ildikó Dudorová

Kostýmy
X