❤️ĎAKUJEME VÁM❤️ (prosíme, prečítajte si to až do konca)

Máme za sebou piaty ročník Medzinárodného divadelného festivalu TEMPUS ART. Doteraz nám od vás prichádzajú správy a vnímame, ako Rožňava ožila divadlom a skvelou energiou, ktorej ste boli aj vy súčasťou. Snažili sme sa pre vás priniesť tie najlepšie produkcie a veríme, že ste si ich užili a doteraz vo vás doznievajú.

Sme nesmierne šťastní, že ste prišli na festival a trpezlivo ste sa prispôsobili aj nečakaným a náhlym zmenám, ktoré prináša doba, v ktorej žijeme. To, že milujete kultúru a umenie, pre nás znamená veľa a je pre nás povzbudením a inšpiráciou tvoriť ďalej.

Divadelný festival sa nikdy neorganizuje ľahko. Je za ním nesmierne veľa práce, úsilia, mesiacov, no predovšetkým nadšenia. A už vôbec by ho nebolo možné organizovať bez vašej podpory.

Naša špeciálna vďaka patrí vám, ktorí ste nám pomáhali a podieľali sa dňom i nocou na tom, aby sa TEMPUS ART 2021 stal nezabudnuteľný.

Touto cestou ĎAKUJEME:

Čestný prezident festivalu:prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.RIADITEĽ Centra vied o umení SAV – Ústav divadelnej a filmovej vedy

ORGANIZAČNÝ TÍM:

Tatiana Masníková Róbert Kobezda Eva Očkaiková Csaba Malatinský Attila Bocsárszky Martin MihokI ldikó Dudorová Beatka

TÍM FESTIVALU

Petra Nagyová – (PR manažér festivalu) / Daniel Staník

TECHNICKÝ TÍM: Michal Mihok / Daniel Libezňuk / Karol Kováč (Poslanec MZ) / Peter Kamenský / Nikolas Matyi (Stredná odborná škola Technická) / Viktor Kolesár (SOŠT) / Dávid Karol Kováč (Obchodná akadémia)

FOTOGRAFI: Alica Fabiánová / Ivan Kanala

PRESS CENTRUM: Jakub Molnár / Veronika Jánošíková /

GRAFIKA: Martin Benko

VEĽKÉ POĎAKOVANIE: Michal Domik – primátor mesta / Michal Drengubiak – zástupca primátora / Mikuláš Gregor – Riaditeľ technických služieb mesta Rožňava / Róbert Hanuštiak – Náčelník Mestskej polície / Martina Rožaiová a RVTV Rožňava / Gabriela Görgeyová / Zuzana Mazanová / Timea Kerekešová / Peter Máté a Dobrovoľnícky hasičský zbor / Mestská polícia mesta Rožňava / Vladimír Polóny / Jano Slovák (Primátor mesta Dobšiná) / Alexander Szőllős (Starosta obce Čučma) / Milan Benco ( Technické služby) / Martin Mikolaj / Riaditelia stredných škôl

CATERING: Michal Micio Baffy / Vicky Baffy / Reštaurácia 100pka Miroslav Demény a Marcel Uveges / Miroslav Mandelík / Libuše Ostermannová

NA FESTIVALE ĎALEJ SPOLUPRACOVALI: Lýdia Žižková / Alexandra Faybíková (Živé sochy) / Viktória Kerekešová / Andrea Janická Rudnayová / Janka Štofaníková / Viktória Gáspárová / Daniel Straka / Dominik Dupľák / Natália Lázarová / Miška Miturová / Viliam Berczeli / Diana Reiserova / Martina Krankotová / Tereza Rezmuvesová

DOBROVOĽNÍCI: SOŠT:Lea Horváthová / Gymnázium: Michal Fafrák / Michal Adamko / Vladimír Tešlár / Juraj Fafrák Hana Kovács / Karin Bernáthová / Gréta Sárkány / Lenka Kamencová / Beata Berkešová / Obchodná akadémia: Nikoleta Kissová